Con đường sạc điện cho xe đầu tiên thế giới

7232

Vừa chạy xe vừa sạc điện, đó là công dụng của đoạn đường vừa khánh thành ở ngoại ô Stockholm, Thụy Điển.

ictnews/Infonet